Les comunicacions via Internet són cada dia més essencials al món dels negocis. Tenir presència en Internet ja no és suficient, és imprescindible que aquesta sigui de qualitat i estigui sempre accessible als potencials visitants.

Per oferir el millor servei possible disposem d’equips propis allotjats en un DataCenter ubicat a Barcelona i hem implementat les últimes tecnologies en virtualització (VMware) i sistemes redundants.

Gràcies a aquesta infraestructura oferim un servei de qualitat adequat per les necessitats de cada client, tant econòmica com tècnicament.

Starter
Espai en disc 1GB Dominis 1
E-Mail 2 comptes Subdominis 1
2 contestadors automàtics Panell de control CPanel
2 comptes redirigides Comptes FTP 1
Alias ilimitados Estadístiques detallades
Antispam y Antivirus Accés a Logs
Servidor POP3/IMAP4/SMTP Suport Vía E-Mail
Compatibilitat amb BlackBerry FastMail
Webmail avançat
Programació CGI, FastCGI, PHP5, Python, Perl (con DBI) Bases de dades 1 MySQL o PostgreSQL
38,76€/any + IVA (21%)
Bronze
Espai en disc 1GB Dominis 1
E-Mail 10 comptes Subdominis 5
10 contestadors automàtics Panell de control CPanel
10 comptes redirigides Comptes FTP 5
Alias ilimitats Estadístiques detallades
Antispam i Antivirus Accés a Logs
Servidor POP3/IMAP4/SMTP Suport Via E-Mail
Compatibilitat amb BlackBerry FastMail
Webmail avançat
Programació CGI, FastCGI, PHP5, Python, Perl (amb DBI) Bases de dades 1 MySQL o PostgreSQL
6,46€/mes + IVA (21%)
Bronze Plus
Espai en disc 2GB Dominis 1
E-Mail 10 comptes Subdominis 10
10 contestadors automàtics Panell de control CPanel
10 comptes redirigides Comptes FTP 5
Alias ilimitats Estadístiques detallades
Antispam i Antivirus Accés a Logs
Servidor POP3/IMAP4/SMTP Suport Via E-Mail
Compatibilitat amb BlackBerry FastMail
Webmail avançat
Programació CGI, FastCGI, PHP5, Python, Perl (amb DBI) Bases de dades 2 MySQL o PostgreSQL
10,76€/mes + IVA (21%)
Silver
Espaci en disc 5GB Dominis 2
E-Mail 30 comptes Subdominis 10
30 contestadors automàtics Panell de control CPanel
30 comptes redirigides Comptes FTP 10
Alias ilimitats Estadístiques detallades
Antispam i Antivirus Accés a Logs
Servidor POP3/IMAP4/SMTP Suport Via E-Mail
Compatibilitat amb BlackBerry FastMail
Webmail avançat
Programació CGI, FastCGI, PHP5, Python, Perl (amb DBI) Bases de dades 4 MySQL o PostgreSQL
17,14€/mes + IVA (21%)
Gold
Espai en disc 15GB Dominis 3
E-Mail 50 comptes Subdominis 20
50 contestadors automàtics Panell de control CPanel
50 comptes redirigides Comptes FTP 15
Alias ilimitats Estadístiques detallades
Antispam i Antivirus Accés a Logs
Servidor POP3/IMAP4/SMTP Suport Via E-Mail
Compatibilitat amb BlackBerry FastMail
Webmail avançat
Programació CGI, FastCGI, PHP5, Python, Perl (amb DBI) Bases de dades 4 MySQL o PostgreSQL
23,71€/mes + IVA (21%)
E-Commerce
Espai en disc 10GB Dominis 1
E-Mail 10 comptes Subdominis 10
10 contestadors automàtics Panell de control CPanel
10 comptes redirigides Comptes FTP 5
Alias ilimitats Estadístiques detallades
Antispam i Antivirus Accés a Logs
Servidor POP3/IMAP4/SMTP Suport Via E-Mail
Compatibilitat amb BlackBerry FastMail
Webmail avançat
Programació CGI, FastCGI, PHP5, Python, Perl (amb DBI) Bases de dades 2 MySQL o PostgreSQL
15,15€/mes + IVA (21%)

Comments are closed.